+371 22038287
LV | RU | EN

Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē"

 

Izglītības programma:

"Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē" (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_5310

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

400 EUR vai 110 EUR mēnesī (4 mēneši)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir nepieciešamas specifiskās digitālās kompetences par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē.

Apgūstot izglītības programmu persona būs attīstījusi savu digitālo kompetenci, pilnveidojusi savas prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā un spēs izvēlēties un pielietot jaunākās digitālās mākoņtehnoloģijas un rīkus satura uzglabāšanai un izmantošanai, pārbaudot paveiktā kvalitāti,  apguvusi prasmi koordinēt un ieviest izmaiņas, izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Mērķis: Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un apgūt prasmes par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un apgūt prasmes par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Zināšanas un izpratne par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām;
 • Prasme racionāli izmantot mākoņtehnoloģiju konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā un klātienes darbā;
 • Spēja pielietot un izvēlēties atbilstošākās māķoņtehnoloģijas un rīkus un izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākoņtehnoloģiju izmantošana konkurētspējas paaugstināšanai – 158 stundas
 • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Agūstamās tēmas:

 • Digitālās tehnoloģijas,
 • Mākoņtehnoloģiju iespējas un veidi Dropbox,
 • Microsoft OneDrive Bezmaksas mākoņkrātuves,
 • Google Drive piedāvātie risinājumi,
 • iCloud piedāvātie risinājumi,
 • Dropbox piedāvātie risinājumi,
 • Microsoft OneDrive piedāvātie risinājumi,
 • Tehnoloģijas komunikācijai un  saziņai (Zoom; MS Teams; Google Meet, Duo; Discord; Whatsapp; Trello; Asana),
 • Drošība.

Lektori:

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

 

Dace Teseļska

Ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu Datorvadībā un datorzinātnē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī papildus Mūžizglītības sertifikātu “Pedagoģija” ar iespēju veikt pedagoģisko darbību. Dace darbojās starptautiskā IT uzņēmumā par IT Projektu vadītāju, klientu konsultantu un papildus par IT pedagogu/eksāmenu komisijas vadītāju Pieaugušo izglītības centrā, pasniedzot, lietojumprogrammatūru un grafiskā dizaina programmas. Vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas un vadīja projektu izstrādes komandu, realizēja un izpildīja gan klienta, gan biznesa prasības, kā arī piedalījās vairākās iepirkuma procedūrās. Daces pieredzē ir darbs, kas saistīts ar Valsts līmeņa IS projekta vadību, sistēmu testēšanu, dokumentēšanu un klientu konsultēšanu. Balstoties uz pozitīvo abpusējo sadarbību, Dace ar lielu atbildības sajūtu palīdzēs kursu dalībniekiem attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē.

 
 
 

Lāsma Ulmane-Ozoliņa

Pasniedzēja ar vairāk kā 22 gadu pieredzi izglītības nozarē un doktora grādu pedagoģijā – Liepājas universitātes docētāja un lektore, e-studiju un tālmācības kursu izstrādātāja, skolotāju profesionālās pilnveides programmu organizētāja. Lāsma pēdējos gadus specializējas projektu pārvaldībā un koordinēšanā, kā arī darbojas kā VISC eksperte – sniedz individuālas konsultācijas tiešsaistē profesionālās izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu pedagogiem. Izstrādājusi mācību moduļus “Digitālā pratība attālināta mācību procesa organizēšanai” un “Digitālā pratība, IKT izmantošana mūsdienīgā mācību procesā”. Kopā ar Lāsmu mācību laikā izglītojamiem būs iespēja pilnveidot prasmi lietot dažādas datorprogrammas un izmantot digitālās platformas un digitālos rīkus mācību procesa nodrošināšanā.

 

Piesakies
«