+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai"

 

Izglītības programma:

“Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 51 stundas un e-vidē 109 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_2450

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR 

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas izglītojamo digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā un attālināto mācību organizēšanā;
  • izmantot dažādus komunikācijas rīkus, veidot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu;
  • pilnveidot zināšanas par attālinātām mācību metodēm un prast tās pielietot;
  • labvēlīgas mācību vides veidošanā izmantojot attālinātu mācīšanos.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai – 40 stundas
  • Digitālā satura veidošana – 84 stundas
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija – 30 stundas
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā – 6 stundas

 

  Lektori:

 Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

 

Mg.iur. Andra Šēnberga

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore. Eksperte Izglītības iestādes akreditācijas kārtības organizēšanā. Eksperte Izglītības iestādes darbību regulējošo ārējie un iekšējie normatīvie aktu izstrādē un piemērošanā.

 
 
Piesakies
«