+371 22038287
LV | RU | EN

Vizuālā rediģēšana, izmantojot grafiskās brīvpieejas programmas PowerPoint un Canva

 

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Izglītības procesā apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās digitālās prasmes dizaina un prezentāciju veidošanai.
  • Zināšanas un izpratne par digitālo rīku izmantošanu dizaina veidošanai un prezentācijām.
  • Prasme veidot digitālos materiālus un iekļaut tos prezentācijās.
  • Spēja pielietot zināšanas un prasmes praktiskajā darbā, veidojot prezentācijas un vizuālos materiālus un noformējot dizainus.

Galvenās tēmas:

1.    Digitālie materiāli, Vizuālā kultūra, Dizaina elementi
2.    PPT pamatfunkcijas kā grafikas veidošanas palīgi.
3.    Attēlu un tekstu savietošana.
4.    Objektu grafiskā rediģēšana – ShapeTool.
5.    Alternatīvas “bulletpunktiem”.
6.    Krāsu pārejas slaidu dizainā.
7.    Fonu noņemšana attēliem
8.    Audio un video iespējas, MP4 failu veidošana.
9.    Dizaina veidošana un prezentēšana Canva.
10.    Ievads, izkārtojums, veidnes, galvenie elementi, krāsu maiņa, rotācija.
11.    Elementi – Līnijas, formas, grafiskie elementi, uzlīmes, diagrammas, infografika, tabulas, attēlu rāmji un režģi.
12.    Foni, Fotoattēli, Video, Aidio
13.    Objektu rediģēšanas iespējas
14.    Animācija
15.    Gatavās veidnes, to rediģēšana
16.    Prezentēšanas iespējas un veidi
17.    Failu eksports mākonī un lejuplādes iespējas, koplietošanas iespējas
18.    Animācijas vilmiņu izveides paraugi

Mācību kurss 80 stundas (60 stundas tiešsaistē, 20 mācību vidē)

Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai un prasmēm  -Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)


Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 

Daiga Rugāja

 

Digitālā dizaina un datorgrafikas skolotāja, izdevniecības vadītāja. Daiga pārzin, kā veidot izcilu prezentācijas dizainu, ikdienā izstrādā grāmatu, bukletu un reklāmas materiālus, praksē strādā ar 3D programmu SketchUP, CANVA, animācijas programmām, Photoshop, CorelDraw, InDesign. Apguvusi arī pedagoģijas darbības pamatus un tiešsaistes mācību metodiku. Daigai ir liela pieredze dažādu tekstuālo materiālu sastādīšanā, korektūrā, rediģēšanā un maketēšanā. Vadījusi arī lekciju kursus vizuālo materiālu veidošanā.

 

 

 

 

Kate Kļaviņa-Rīvīte

 

Digitālā dizaina, tehnoloģiju un datorikas skolotāja. Patīk radoši darboties- digitālas tehnoloģijas un sociālie tīkli ir viena no galvenajām interesēm, brīvi pārvalda tādas grafiskā dizaina programmas un rīkus kā Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, kā arī šobrīd apgūst uztura trenera zināšanas. Ieguvusi bakalauru grādu pedagoģijā kā Vizuālās mākslas un Informātikas, programmēšanas skolotāja, kā arī apguvusi Multimediju dizainera profesiju. Pieredze reklāmas aģentūrās Latvijā un Ungārijā.

.

 

Piesakies: 21_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (kopa)

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

«