+371 22038287
LV | RU | EN

Sociālo mediju mārketings ar Facebook; Instagram; LinkedIn; Youtube; Twitter; TikTok; Google My Business

Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par sociālo tīklu izmantošanu digitālā mārketingā, lai efektīvi novērtējot un pielietojot sociālo tīklu analīzi klientu piesaistei, apvienot dažāda satura reklāmas un kanālus vienuviet. Rūpīgi izstrādātas un pārdomātas sociālo tīklu ziņas veicinās regulāru auditorijas iesaisti, paplašinās vēlamo mērķauditoriju, palīdzēs plānot budžetu un ietaupīs resursus. Sniegtās zināšanas dos iespēju ģeogrāfiski neierobežotai tirdzniecībai, kā arī attīstīties internacionālā virzienā.

Apgūstot izglītības programmu persona būs pilnveidojusi savas prasmes izstrādāt sociālo tīklu mārketinga stratēģiju, izmantojot daudzveidīgus elementus. Spēju izvēlēties piemērotākos mārketinga paņēmienus instrumentus un digitālos rīkus, definēt mārketinga mērķus, aprēķināt atbilstošu budžetu un īstenot tirgus izpēti, noteikt mērķauditoriju un tās vajadzības, formulēt produkta vai pakalpojuma unikālās priekšrocības , kā arī komunicēt tās mērķauditorijai izmantojot sociālos medijus.

 

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Pilnveidot zināšanas un prasmes un rezultātā izstrādāt praktisko projektu uzņēmuma popularizēšanai sociālos medijos, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu.
  • Zināšanas un izpratne  par zīmola atpazīstamību sociālos medijos, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu.
  • Prasme izstrādāt sociālo mediju saturu.
  • Spēja efektīvi novērtēt  un pielietot sociālo mediju analīzes metodiku klientu piesaistei, ņemot vērā nozares specifiku, nosakot savu mērķauditoriju komunikācijas manieri un sociālo mediju kanālus.
  • Pēc kursa apgūves tavs zīmols būs atpazīstams sociālos medijos.

Galvenās tēmas:

1.    Sociālo mediju darbības principi- uzbūve un algoritms.
2.    Sociālo mediju saturs- definēšana, izstrāde un pārliecināšanas māksla.
3.    Sociālo mediju platformas un satura pielāgošana.
4.    Dokumentu pārvaldības procesu īstenošana izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas.
5.    Sociālo mediju mārketings - dati un analīze.
6.    Labās prakses piemēri un praktiska projekta izstrāde.

 

Mācību kurss 80 stundas (60 stundas tiešsaistē, 20 mācību vidē)

 Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

 Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai un prasmēm  -Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)

 Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 

                                        Ieva Drāzniece

 

Lektore ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi zīmolu komunikācijā – pārdošana, mārketings, projektu vadība, sociālie tīkli, klientu serviss. Ievas klientu lokā ir profesionāļi, startup uzņēmumi un dažādas organizācijas, kas rekomendē Ievu kā ļoti atsaucīgu marketinga satura profesionāli. Viņas pieredzē ir 5 pašas veidoti uzņēmumi, izstrādātas apmācības par veiksmīgu dabiskās klātbūtnes stratēģiju LinkedIn, personīgā zīmola, satura analītiku. Ieva šobrīd sniedz profesionālu atbalstu mārketinga plāna izstrādē jauna produkta palaišanai tirgū vairākiem uzņēmumiem, kas ietver sevī arī sociālo tīklu platformu profilu analīzi. Kursu ietvaros Ieva dalīsies ar savu profesionālo skatījumu par digitālās komunikācijas stratēģijām sociālos tīklos un mārketingā.

 

Kate Kļaviņa-Rīvīte

 

Digitālā dizaina, tehnoloģiju un datorikas skolotāja. Patīk radoši darboties- digitālas tehnoloģijas un sociālie tīkli ir viena no galvenajām interesēm, brīvi pārvalda tādas grafiskā dizaina programmas un rīkus kā Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, kā arī šobrīd apgūst uztura trenera zināšanas. Ieguvusi bakalauru grādu pedagoģijā kā Vizuālās mākslas un Informātikas, programmēšanas skolotāja, kā arī apguvusi Multimediju dizainera profesiju. Pieredze reklāmas aģentūrās Latvijā un Ungārijā.

 

 

Annija Graustiņa

 

Sociālo mediju mārketinga speciāliste ar vairāk kā 9 gadu pieredzi un augstāko izglītību komunikācijas zinātnē. Ikdienā strādā ar vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem, vada seminārus, apmāca mārketinga speciālistus, vada sociālo mediju mārketinga kampaņas, attīsta stratēģijas un uztur zīmolu komunikāciju sociālajos medijos. Uzskata, ka zīmolu komunikācijai sociālajos medijos jābūt mērķtiecīgai, plānotai un autentiskai.

Eva Onzule

Sociālo tīklu mārketinga aģentūras KLIK KLIK vadītāja, 

Man ir vairāk kā 10 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās un mārketingā gan privātajā sektorā, gan darbā ar valsts un pašvaldības iestādēm. Pēdējos gadus mans darbs visciešāk saistīts tieši ar digitālo mārketingu. Esmu izveidojusi sociālo tīklu mārketinga aģentūru KLIK KLIK, kur ikdienā dažādiem uzņēmumiem sniedzam daudzveidīgus pakalpojumus, lai nodrošinātu viņiem gan konsultācijas, gan apmācības, gan arī sociālo tīklu foto, video pakalpojumus, tāpat arī stratēģisko satura plānošanu, tekstu sagatavošanu un reklāmas kampaņas.

Darbs sociālo tīklu mārketinga nozarē man sagādā prieku! Es ar lielu aizrautību plānoju un īstenoju dažādus projektus, labprāt dalos ar savām zināšanām un no sirds priecājos par katru, kas izvēlas radīt kvalitatīvu, radošu un interesantu digitālo saturu!

Piesakies: 12_M_Sociālo tīklu mārketings (kopa)

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste:

«