+371 22038287
LV | RU | EN

Programmēšanas pamati JavaScript valodā

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju iegūt zināšanas un attīstīt profesionālās kompetences darbā ar JavaScript.
 • Sniegt informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas Web-lietojumprogrammu izstrādē: Pamata skriptu lietošana, Trešo pušu bibliotēku izmantošana, OOP apvalku izmantošana lietojumprogrammu izstrādei (TypeScript), JS Frameworks tīmekļa projektu izveidošanai.
 • Spēja izstrādāt lietojumprogrammas, izmantojot dažādus ietvarus, pamatojoties uz JavaScript.

Galvenās tēmas:

 • Ievads JavaScript programmēšanas valodā.
 • HTML pamati.
 • JavaScript datu veidi un mainīgie.
 • Zarošanās un cikla konstrukcijas.
 • Modulāra programmēšana ar funkcijām.
 • Objektu orientētas programmēšanas pamati.
 • Interneta pārlūka objekta modelis (BOM).
 • Interneta pārlūka objekta modelis.
 • Datu saglabāšana lietojot Cookies.


Mācību kurss 80 stundas (60 stundas tiešsaistē, 20 mācību vidē)

Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai un prasmēm  -Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)


Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 

Vitālijs Korabeļņikovs

 

Lektors, kas absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot vispārējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja kvalifikāciju. Vitālijs strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā par datorikas un digitālā dizaina skolotāju un IT Academy, Rīgas Stila un Modes tehnikumā par pasniedzēju. Vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par digitālām prasmēm mācību nodrošināšanā, mājaslapu veidošanu, WEB programmēšanas valodām (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL).

 

 

Māris Rungainis

 

Programmētājs, kas darbojas uzņēmumā Intrum Global Technologies, kura pieredzē ir programmēšanas valodu, kā C#, HTML5/CSS3, ASP.NET, PHP, JavaScript pārzināšana. Māris absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot  bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē. Kopš 2011. gada strādā par IT priekšmetu pasniedzēju un viņa darba devīze ir “Ja esmu uzdāvinājis cilvēkam aizrautību, tad esmu panācis savu mērķi”. Māris kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un izglītojamiem palīdzēs orientēties datoru tīklu tehnoloģijās un sekot līdzi jaunākajām programmēšanas valodām.

 

 Piesakies : 1_M_Programmēšanas pamati (kopa)

 

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

 

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

«