+371 22038287
LV | RU | EN

Grafisku un animētu vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem

 

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Izglītības procesā apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās digitālās prasmes grafisku un animētu vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas rīkiem.
  • Zināšanas un izpratne par digitālo rīku izmantošanu vizuālo materiālu veidošanā.
  • Prasme veidot digitālos materiālus ar Canva, Pencil 2D un Animiz Animation Maker, 3D SketchUp un iekļaut tos prezentācijās.
  • Spēja pielietot zināšanas un prasmes praktiskajā darbā, veidojot prezentācijas un vizuālos materiālus ar animāciju elementiem un noformējot dizainus.

Galvenās tēmas:

1.    Dizaina veidošana, rīku pielietojums un prezentēšana grafiskajā programmā Canva.
2.    Animācija, Pencil 2D -- Pamatelementi animācijai, zīmētai ar roku (peli); Animācijas pamatelementu veidošana; Birmap un Vector grafisko objektu veidošana,  Animāciju secība; Efektu pievienošana animācijai; Filmiņas izveide.
3.    Animācija, Animiz Animation Maker  -- Pamatelementi; Elementu izkārtojums laika grafikā;  Animācijas pievienošana elementiem; Efekti; Filmiņas izveide.
4.    3D, SketchUp -- Darba virsma, Ekrāna navigācija; Pamatrīki, 2D objektu veidošana; 3D objektu veidošana; Moduļu rediģēšana; Materiālu pielietojums; Nobeiguma noformējums, Gala materiālu lejuplāde, failu eksports/imports; Praktisku piemēru kopīga izstrāde

Mācību kurss 80 stundas (60 stundas tiešsaistē, 20 mācību vidē)

Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai un prasmēm  -Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)


Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Daiga Rugāja

 

Digitālā dizaina un datorgrafikas skolotāja, izdevniecības vadītāja. Daiga pārzin, kā veidot izcilu prezentācijas dizainu, ikdienā izstrādā grāmatu, bukletu un reklāmas materiālus, praksē strādā ar 3D programmu SketchUP, CANVA, animācijas programmām, Photoshop, CorelDraw, InDesign. Apguvusi arī pedagoģijas darbības pamatus un tiešsaistes mācību metodiku. Daigai ir liela pieredze dažādu tekstuālo materiālu sastādīšanā, korektūrā, rediģēšanā un maketēšanā. Vadījusi arī lekciju kursus vizuālo materiālu veidošanā.

Mg. Art Mārtiņš Linde

 

Mārtiņš Linde ir dizainers un vizuālo materiālu veidošanas pasniedzējs 

Vizuālās komunikācijas un rediģēšanas prasmes ļauj efektīvi nodot savas idejas, izmantojot ietekmīgus attēlus, videoklipus, prezentācijas, infografikas, utml., kas var palīdzēt zīmoliem piesaistīt uzmanību, veidot uzticamību un rosināt vēlamās skatītāju darbības.
Turklāt pārzinot brīvpieejas tiešsaistes rīkus var ietaupīt laiku un resursus, jo ar tiem var ātri rediģēt savus vizuālos materiālus, nevis izmantot ārpakalpojumus

 

 Piesakies: 18_M_Vizuālo materiālu veidošana (kopa)

 

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

 

Mērķis

 Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

 Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

 

Pamatnosacījumi

 Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

«