+371 22038287
LV | RU | EN

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija izklājlapās (Ms Excel, Google Tabs)

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par izklājlapu funkcijām un rīkiem datu apstrādei un analītikai, datu  izmantošanā, datu iegūšanā, datu analīzē un vizualizācijā.
  • Iegūtas zināšanas un izpratni par datu ievadi  programmās, izgūšanu no dažādām platformām, to apstrādi un analīzi, pielietojot dažādas funkcijas.
  • Prasmes datu iegūšanā, analīzē, vizualizācijā un pārskatu sagatavošanā,  izklājlapu analīzes un datu vizualizācijas rīkus.
  • Izveidotas prasmes  funkciju pielietošanā un precīzu aprēķinu veidošanā.
  • Iegūtas prasmes risināt dažāda veida problēmu jautājumus, kas rodas programmatūras izmantošanas laikā.
  • Iegūtas zināšanas par drošu failu izveidošanu.

Galvenās tēmas:

1.    Izklājlapu (Microsoft Excel, Google Tabs)  izmantošanas iespējas datu apstrādei un analīzei.
2.    Formulu, funkciju pielietošana datu apstrādē un analīzē.
3.    Absolūtās un relatīvās vērtības datu apstrādē
4.    Datu atbilstības pārbaude, nosacījuma formatēšana.
5.    Diagrammu veidošana un noformēšana, datu atspoguļošana kartēs.
6.    Datu aizsardzība. Lapas noformēšana, sagatavošana izdrukāšanai.
7.    Aprēķinu veikšana, saišu un formulu lietojums (atskaišu izveide - transporta ceļazīmes, XML formāts)
8.    Datu apkopošana, konsolidācija.
9.    Datu kārtošana, filtrēšana. Datu atlase.
10.    Rakurstabulu un rakursdiagrammu veidošana.
11.    Izklājlapu (Excel, Google Tabs) izmantošana anketu datu apstrādē un analīzē.
12.    Mazas datu bāzes izveide izklājlapās.
13.    Datņu formātu imports/eksports
14.    Datu ielāde no ārējiem datu avotiem un to apstrādes iespējas.

Mācību kurss 80 stundas (60 stundas tiešsaistē, 20 mācību vidē)

Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai un prasmēm  -Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām, rīkiem datu apstrādei, analīzei un vizualizācijai izklājlapās.


 

 

Piesakies: 3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija (kopa)

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

«