+371 22038287
LV | RU | EN

Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A2 ONLINE

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.” Par Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A2 saturu atbild Eiropas Tālmācības centrs.

Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas mācības, sākot no A1 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību.

Mācības Attālināti

Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A2 ONLINE (2023.LV/LVUKR/10)

 Безкоштовні уроки латиської мови для громадян України онлайн (рівень A2)

Pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību.

Для повнолітніх громадян України і для неповнолітніх громадян України з середньою освітою.

Безкоштовні уроки латиської мови для громадян України онлайн A2

Mācību programma ietver tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, 120 stundu apjomā A2 līmenī

Навчальний план передбачає набуття таких навичок, як аудіювання, читання, усне та письмове спілкування в простих побутових та повсякденних ситуаціях, обсягом 120 годин на рівні А2

Spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt veidlapas, saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas dzīvi un darbu saistītus tekstus
По закінченню курсу ви зможете: спілкуватися простими реченнями на знайомі повсякденні професійні теми, читати та розуміти прості тексти про повсякденне життя та роботу, заповнювати анкети, розуміти чітко вимовлені невеликі тексти про особисте життя та роботу в природному темпі.

  • Prieks iepazīties!/ Приємно познайомитися!
  • Es, dzīvesvieta, ģimene/ Я, місце проживання, сім'я
  • Mana ikdiena/ Моє повсякденне життя
  • Iepirkšanās un pakalpojumi/ Покупки та послуги
  • Brīvais laiks/Дозвілля
  • Esi vesels! / Будьте здорові!
  • Izglītība un darbs/ Освіта та робота
  • Es un Latvija/ Я і Латвія
  • Kopsavilkums Noslēguma pārbaudījums/ Підсумковий тест

Iespēja bez maksas kārto valsts valodas prasmju pārbaudījums VISC

Безкоштовна можливість скласти тест на знання державної мови у VISC!

 

Piesakies
«