+371 22038287
LV | RU | EN

Angļu valoda: lietišķai saziņai izglītības jomā

Neformālās izglītības programma izglītības iestāžu darbiniekiem ar angļu valodas pamatzināšanām.

Programmas apguves laikā izglītības darbinieki pilnveido prasmes un spējas komunicēt angļu valodā lietišķajā saziņā, apgūstot tam nepieciešamās mutiskās un rakstiskās iemaņas, paplašinot kompetences izglītības sniegšanas procesā un darba attiecību veidošanā.

Programmas apjoms: 56 stundas (mācību ilgums 2 mēneši)

Kursu cena 95 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai maksājot pa daļām 60 EUR+PVN mēnesī

Kursu programmā:

  • Pareizas gramatiskās formas;
  • Lietišķā sarakste;
  • Lietišķās sarunas  dzīves un darba situācijām izglītības iestādē;
  • Sarunvalodas treniņskola.

Jūsu ieguvumi

Programmas apguve pilnveidos izglītības iestāžu darbinieku prasmes un spējas komunicēt angļu valodā lietišķajā saziņā, iegūt informāciju un izteikt savu viedokli, izmantojot apgūto terminoloģiju, izskaidrot galvenos jēdzienus biznesa terminoloģijā un praktiski tos lietot, rakstīt anotācijas, ziņojumus, lietišķas vēstules, vizītkartes, dzīves gājumu, pavadvēstules, pieteikumu vēstules, atsauksmes, sagatavot un sniegt prezentācijas, uzstāties sapulcēs, izteikt priekšlikumus. Uzlabos izglītības iestādes vadības darba kvalitāti.

Lektore:

Katrīna Vēvere

Angļu valodas pedagoģe. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. Kopš 2019. gada strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā: pedagoģe angļu valodas kursiem, angļu valodas kursu materiālu izstrādātāja. Valsts izglītības satura centra eksāmenu eksperts. Katrīna kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot nepieciešamās angļu valodas prasmes komunikācijai biznesa vidē.

 
 

Kursu norises vieta: tiešsaiste un mācību vide

Piesakies
«