+371 22038287
LV | RU | EN

Intensīva sagatavošanās valsts valodas eksāmena nokārtošanai pirmskolas un skolas iestāžu pedagogiem

 

Nepieciešams uzlabot latviešu valodas zināšanas īsā laika posmā?

INTENSĪVA SAGATAVOŠANĀS VALSTS VALODAS EKSĀMENA NOKĀRTOŠANAI PIRMSKOLAS UN SKOLAS IESTĀŽU PEDAGOGIEM!

 

 

Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā. Sākot ar 2023. gada 1. septembri, pirmsskolas izglītība tiks īstenota valsts valodā, vispārējās izglītības un pirmsskolas pakāpē līdz 2025. gadam.
Pedagogu un izglītības iestāžu vadītājiem jāspēj lietot valsts valoda C līmeņa pirmajā pakāpē.
Izmaiņas attiecas gan uz pašvaldības, gan privātpersonu dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Mēs nodrošinām: 

  • Kvalificētus pasniedzējus;
    Pastāvīgs pedagoga atbalsts;
  • Darbus, testus un uzdevumus ar atgriezenisko saiti;
    Īpaši izstrādātus mācību materiālus tālmācībā, kas ir vērsti uz visu prasmju apgūšanu (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana);
  • Intensīvu sagatavošanos valsts valodas eksāmena nokārtošanai;
  • Spēja pielietot pareizas gramatiskās formas;
  • Lietišķās sarunas dzīves un darba situācijām izglītības iestādē;
  • Sarunvalodas treniņskola.

 

Apmācību mērķis:

Izglītības procesā pilnveidot iegūtās klausīšanās, lasīšanas, mutvārdu un rakstveida valodas prasmes skaidrai un pamatotai, izvērstai, dažādai savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā. Paaugstināt valodas prasmi līdz C1 līmenim.

C1 pakāpe – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem;

 

Apmācību noslēgumā:

Saņemsiet Eiropas Tālmācības centra apliecību par latviešu valodas apguvi;
Tiek dota iespēja nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai.

Pieteikšanās: valodas@eiropasskola.lv vai zvanot 28328834
Cena: 
160 eur mēnesī (ja piesakās vairāki pasniedzēji no vienas izglītības iestādes – katram pedagogam cena 130 EUR mēnesī)
Mācību cikls: 5 mēneši
Biežums: 2x nedēļā

Mācību sākuma datums: 09.10.2023.
Nodarbības ilgums: 3 stundas (180 minūtes), pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00-21.00 

Piesakies
«