+371 22038287
LV | RU | EN

Googles rīku efektīva pielietošana mācību procesā

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Googles rīku efektīva pielietošana mācību procesā " - 12 stundu apjomā

20. un 22. septembrī plkst. 15:00-18:00

Tālākizglītības kursi visiem izglītības pedagogiem, administrācijai.

Kursu cena 30 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai grupas cena vienojoties
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē

Pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot digitālo mācību saturu, izmantojot Googles rīkus.

Programmas ietvaros notiks teorētiskās un praktiskās nodarbības par Googles rīku efektīvu izmantošanu mācību procesā.

 Apgūstamās tēmas:

  • Google konts

* Google konts;
* Google konta papildinājumu iespējas mācību procesa organizēšanā.

  • Google rīki – Google disks, Google dokumenti, Google veidlapas, Google prezentācijas, Google Jamboard, Google Meet, Google Clasroom.
  • Google Drive piedāvātie risinājumi

* Datu glabāšana mākonī;
* Dokumentu koplietošana;
* Datu drošība mākonī;
* Datu pieejamība mākonī;
* Problēmu risinājumi.

Lektori:

 

                                                             Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

 

 

                                                             Dace Teseļska

Ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu Datorvadībā un datorzinātnē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī papildus Mūžizglītības sertifikātu “Pedagoģija” ar iespēju veikt pedagoģisko darbību. Dace darbojās starptautiskā IT uzņēmumā par IT Projektu vadītāju, klientu konsultantu un papildus par IT pedagogu/eksāmenu komisijas vadītāju Pieaugušo izglītības centrā, pasniedzot, lietojumprogrammatūru un grafiskā dizaina programmas. Vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas un vadīja projektu izstrādes komandu, realizēja un izpildīja gan klienta, gan biznesa prasības, kā arī piedalījās vairākās iepirkuma procedūrās. Daces pieredzē ir darbs, kas saistīts ar Valsts līmeņa IS projekta vadību, sistēmu testēšanu, dokumentēšanu un klientu konsultēšanu. Balstoties uz pozitīvo abpusējo sadarbību, Dace ar lielu atbildības sajūtu palīdzēs kursu dalībniekiem attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē.

 

Piesakies
«