+371 22038287
LV | RU | EN

Personības izaugsme mūsdienu sabiedrībā

Lekcija
"Personības izaugsme mūsdienu sabiedrībā" - 4 stundu apjomā tiešaistē 27.oktobrī plkst.14.00

Iespēja organizēt lekcijas Jūsu telpās.
Lekciju cena 20.00 EUR + PVN par vienu dalībnieku
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Personības izaugsmes iedrošina un palīdz cilvēkam izveidot privātus un profesionālus mērķus, kuru sasniegšana nodrošinās personas dzīvi, kādu klients ir vēlējies.

Lekcijas mērķis: sniegt informāciju par personības izaugsmi un veicināt izpratni par personību dažādību un prasmi novērtēt un rīkoties atbilstoši situācijai, respektējot personības īpatnības.

Lektors:

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairaku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”.

Semināra galvenās tēmas:

  • Personības attīstība
  • Jēgpilnas un ilgspējīgas izaugsmes veicināšana
  • Kļūt vairāk par sevi pārliecinātam, sajust savu vērtību
  • Kļūt efektīvākam

Lekciju norises vieta: tiešsaistē

 

 

Piesakies
«