+371 22038287
LV | RU | EN

Konfliktsituāciju prevencija, vadīšana, seku novēršana

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā lekciju
"Konfliktsituāciju prevencija, vadīšana, seku novēršana" - 8 stundu apjomā

Iespēja organizēt lekciju klātienē vai tiešsaistē
Lekciju cena 300 EUR +PVN par grupu
Pieteikties: 252038287, kursi@eiropascentrs.lv

Prasme risināt konfliktus ir svarīga katram, jo konfilkts var kalpot kā labākā risinājuma, labākās idejas attīstības līdzeklis. Seminārā pilnveidosiet kompetences, kā reaģēt stresa un konfliktsituācijās, kā arī attīstīsiet spēju vērtēt lietas objektīvi. Pilnveidosiet izpratni par konfliktsituāciju vadīšanu un seku novēršanu, un uzzināsiet, kā labāk rīkoties konfilkta situācijās, kā nezaudēt kontroli pār situāciju un rast veiksmīgu konfilkta risinājumu.

Lekciju lasa:

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairaku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”.

Lekcijas programmā:

  •     Konfliktu eskalācija: padotais – vadītājs, apkalpojošais personāls – klients, kolēģis - kolēģis;
  •     Praktiska konfliktu novēršana, ikdienā pielietojamie rīcības modeļi;
  •     Iespējamās kļūdas sodu piemērošanā;
  •     Situācijas normalizācija pēc konflikta;
  •     Stresa vadīšanas modeļi;
  •     Emocionālā pašregulācija. 

Piesakies
«