+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālā biroja darba vadība

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

Mācības tiks organizētas atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta  noteikumi Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”, ievērojot grozījumus noteikumos- pēc to stāšanās spēkā notiks ATTĀLINĀTI!!!

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes par  digitālā biroja darba vadību- sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt un nosūtīt elektroniskos dokumentus biroja un specializētajās datorprogrammās, digitāli veidot lietvedības lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot dokumenta atvasinājumus, organizēt arhīvu, sagatavot to nodošanai, izmantojot digitālos rīkus un programmatūru.

 

 Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

  • Zināšanas un izpratne par biroja digitālo vadību.
  • Zināšanas un izpratne par digitālā paraksta un digitālo rīku izmantošanu organizācijas biroja darbībā.
  • Prasme pārzināt elektronisko dokumentu izveidi un apriti uzņēmumā, vadot biroju digitālā vidē.
  • Prasmes pielietot jaunākās tehnoloģijas komandas darba vadībā un saliedēšanā.
  • Spēja izvēlēties un izmantot atbilstošākās digitālās tehnoloģijas un rīkus digitālai biroja vadībai.

Tēmas:

  • Biroja darbs digitālā vidē-

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas

Normatīvo aktu regulējums elektronisko dokumentu pārvaldībā

Darbs ar datoru un programmām dokumentu noformēšanā, formatēšanā, rediģēšanā

Dokumentu apstrāde, uzglabāšana un koplietošana, strādājot ar tiem tiešsaistē

Elektroniskais paraksts un e adrese

Elektronisko dokumentu aprite

Elektronisko dokumentu arhivēšana un nodošana valsts glabāšanā.

  • Instrumenti un metodes efektīvai digitālā biroja darba vadībai-

Instrumenti un metodes digitālā biroja darba organizācijai un  vadībai

Elektroniskā organizācijas dokumentu pārvaldības sistēma (EDPS)

Digitāla personāla vadība

E-pasts un e-komunikācija

Digitālā komunikācija, identitāte ievērojot digitālo etiķeti

Videokonferenču iespējas darbā

Jaunu programmu uzstādīšana, ierīču pieslēgšana

 

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas.

 Līdzmaksājums  44 EUR

 

 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 

Inese Blanka

Pieredzējusi pasniedzēja, vairāku gadu garumā pasniedzot kursus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā valsts un pašvaldības institūcijās un organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē. Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.

 

Gundega Dambe

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, vada lekcijas Biznesa augstskolā “Turība” un RISEBA par personāla vadību, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos.

 

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

 

Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”.

«